XXX Chats

bobby valentino dating antoine

Panahon ng pagdating ng kastila

Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Pero madalas ang interaksyon ng mga tao di lang sa kapwa Filipino kundi pati sa mga banyaga.

Madalas silang nagkakalakal pero minsan nakikipagdigma din sila. Ayon sa mga historians kung medyo natagalan lang ang mga Kastila sa pagdating, maaring nakabuo ang mga ninuno natin ng sariling nasyon at wika.

Nangibabaw ang liberalism at nagkaroon ng pagkakataon ang mga mayayamang Pilipino na mag-aral sa Europa.

Doon ay na expose sila sa mga modernong ideya lalo na kina Locke at Rousseau.

Kabilang sa mga ilustrado sina Rizal, Lopez-Jaena, Del Pilar, atbp.

Tinatag nila ang Kilusang Propaganda na ang layunin ay gawing probinsya ng Espanya ang Pilipinas.

Kapag nangyari na ito, magiging mamayang Kastila ang mga Filipino at kasama na dito ang mga karapatan at representasyon sa Cortez.

Comments Panahon ng pagdating ng kastila